สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คุยกับหมออู๊ด
      "หากท่านต้องการที่จะติดต่อกับผม เพื่อสอบถามหรือแนะนำบริการ
        หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของท่านที่เกิดจากการรับบริการ
        เพื่อให้ผมได้รับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว
        กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง โดยกรอกรายละเอียดเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ  
        รายละเอียดของตัวผู้ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ/อีเมล์
        เพื่อแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของท่านหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
        ทั้งนี้ข้อมูลของท่านทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และส่งถึงผมโดยตรงครับ

                                                                 นพ.ปรีชา สุมาลัย
                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

view