สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระนำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ. โรงเรียนวังใหญ่ ตำบลทุ่งหลวงและที่หมู่บ้านปากหาร ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ   ...

อ่านต่อ
ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ

พนักงานเภสัชกรรม

พนักงานเภสัชกรรมและพนังงานประจำห้องยา

1 ตามการตกลง 17/06/2015 สมัครงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ ตำแหน่งดาน์วโหลดใบสมัคร

1 5852 26/01/2012 สมัครงาน