สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปี 2558

 

 ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี   ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และคณะ     ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2558   โดย นายอวยชัย  อินทร์นาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี  ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ    ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  องคมนตรี    รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ณ ห้องประชุมชั่วคราว  ห้องโถง ชั้น 1  อาคารผู้ป่วยนอก

view