สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและ ITA

(อ่าน 406/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

-   บันทึกข้อความ เรื่อง การเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

-   คู่มือ

-   คำนำ

-   บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติด้านสถานการณ์ไข้เลือดออก

-   บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

-   บันทึกข้อความ เรื่อง การเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

-   วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

-   บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

-   งบค่าบริการทางการแพทย์

-   บันทึกข้อความ เรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

-   บทนำ

-   บันทึกข้อความ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

-   การวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต

-   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

-   บันทึกข้อความ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

-  คำประกาศเจตนารมณ์


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 21/06/2018 - 16:31

Lock Reply
view