สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(อ่าน 471/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

1.เอกสารประกาศ

2.เอกสารประกวด

2.1 เอกสารประกวด

2.2 สัญญาจะซื้อจะขาย

2.3 แบบใบเสนอราคา

2.4 หลักประกันการเสนอราคา

2.5 หลักประกันสัญญา

2.6 บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

2.7 การขัดขวางการแข่งขันราคา

2.8 บัญชีเอกสารส่วนที่1

2.9 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

3.รายการยา

3.1.Alum milk Suspension

3.2.Oral Rehydration Salt Powder (ORS)

3.3.Diethylcarbamazine 300mg Capsule

3.4.Bromhexine Syrup

3.5.Ferrous Sulfate Suspension

3.6.ยาช่วยย่อย (Digestive) Tablet

3.7.dT 0.5mL Injection

4.ตารางปปช.


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 17/08/2017 - 19:59

Lock Reply
view