สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 จำนวน 7 รายการ

(อ่าน 594/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

1.ร่างประกาศ

2.ร่างประกวด

2.1 ร่างเอกสารประกวด

2.2 สัญญาจะซื้อจะขาย

2.3 แบบใบเสนอราคา

2.4 หลักประกันสัญญาเสนอราคา

2.5 หลักประกันสัญญา

2.6 บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

2.7 การขัดขวางการแข่งขันราคา

2.8 บัญชีเอกสารส่วนที่1

2.9 บัญชีเอกสารส่วนที่2

3.คุณลักษณะยา

3.1 Alum milk Suspension

3.2 Oral Rehydration Salt Powder (ORS)

3.3 Diethylcarbamazine 300mg Capsule

3.4 Bromhexine Syrup

3.5 Ferrous Sulfate Suspension

3.6 ยาช่วยย่อย (Digestive) Tablet

3.7 dT 0.5mL Injection

4.ตาราง ปปช.


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 10/08/2017 - 17:35

Lock Reply
view