สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอบราคาซื้อรถตู้เยี่ยมบ้าน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน

(อ่าน 314/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้เยี่ยมบ้าน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน


เอกสารสอบราคาซื้อรถตู้เยี่ยมบ้าน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน


spec รถตู้เยี่ยมบ้าน 12 ที่นั่ง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


Lock Reply
view