iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้าน จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365116 Tue, 14 Sep 2021 14:56:41 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365115 Tue, 14 Sep 2021 14:47:23 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365102 Fri, 10 Sep 2021 15:48:53 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365097 Fri, 10 Sep 2021 10:00:54 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365096 Fri, 10 Sep 2021 11:45:51 +0700 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2565ด้วยวิธีประกวดราคา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365093 Thu, 09 Sep 2021 14:18:19 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365081 Wed, 08 Sep 2021 11:19:49 +0700 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365065 Mon, 06 Sep 2021 11:52:16 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ฯประจำปีงบประมาณ 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365060 Fri, 03 Sep 2021 11:10:12 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365047 Wed, 01 Sep 2021 19:01:43 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365046 Wed, 01 Sep 2021 15:06:34 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365045 Wed, 01 Sep 2021 15:08:09 +0700 ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365044 Wed, 01 Sep 2021 15:01:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365034 Tue, 31 Aug 2021 13:34:32 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365033 Tue, 31 Aug 2021 13:32:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งคนงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365032 Tue, 31 Aug 2021 13:28:32 +0700 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365029 Tue, 31 Aug 2021 10:59:12 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365028 Tue, 31 Aug 2021 10:53:56 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365016 Fri, 27 Aug 2021 16:04:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365000 Wed, 25 Aug 2021 15:27:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364999 Wed, 25 Aug 2021 15:25:15 +0700 แก้ไขคุณสมบัติการรับสมัครตำแหน่งพนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364994 Mon, 23 Aug 2021 16:22:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364993 Mon, 23 Aug 2021 16:24:21 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364971 Fri, 20 Aug 2021 15:47:20 +0700 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364970 Mon, 06 Sep 2021 11:45:51 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364965 Wed, 18 Aug 2021 13:54:49 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364951 Wed, 18 Aug 2021 13:46:24 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364947 Tue, 10 Aug 2021 19:47:29 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งคนงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364946 Mon, 23 Aug 2021 16:25:01 +0700 รับสมัครงานหลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364922 Tue, 03 Aug 2021 20:19:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364917 Fri, 30 Jul 2021 15:31:09 +0700 รับสมัครงานหลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364879 Tue, 20 Jul 2021 15:42:33 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364876 Mon, 19 Jul 2021 16:06:21 +0700 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364756 Mon, 05 Jul 2021 19:02:21 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364729 Mon, 28 Jun 2021 14:14:44 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364728 Mon, 28 Jun 2021 14:08:30 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364727 Mon, 28 Jun 2021 14:06:20 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364722 Fri, 25 Jun 2021 15:26:54 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364717 Wed, 23 Jun 2021 15:55:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบตำแหน่ง พนักงานซักฟอก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364708 Tue, 22 Jun 2021 10:20:00 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364707 Tue, 22 Jun 2021 10:17:28 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364689 Thu, 17 Jun 2021 15:55:08 +0700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364682 Tue, 15 Jun 2021 15:11:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364675 Mon, 14 Jun 2021 14:41:27 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364666 Thu, 10 Jun 2021 11:39:07 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน อัตรา ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364665 Thu, 10 Jun 2021 11:36:24 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364664 Thu, 10 Jun 2021 11:32:53 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถพยาบาล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364642 Mon, 07 Jun 2021 16:20:01 +0700 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงกันสาดหลังคาคลังยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 3.5 ม.x 57 ม. พื้นที่ 199.50 ตร.ม. รพร.เวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364634 Fri, 04 Jun 2021 16:24:31 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๑๗ ม. x ๒๕ ม. พื้นที่ ๔๒๕ ตร.ม.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364625 Wed, 02 Jun 2021 19:33:21 +0700