iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365406 Fri, 26 Nov 2021 15:02:15 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตันฯ จำนวน 2 คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365405 Fri, 26 Nov 2021 11:01:40 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) ชนิด ๕-part differential จำนวน ๓๐,๐๐๐ Tests http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365399 Thu, 25 Nov 2021 16:35:51 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365392 Thu, 18 Nov 2021 16:42:03 +0700 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๕ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365379 Thu, 11 Nov 2021 15:27:57 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365350 Mon, 08 Nov 2021 16:37:28 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมปี 2565) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365325 Sun, 31 Oct 2021 10:27:52 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365320 Wed, 27 Oct 2021 16:06:18 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365319 Wed, 27 Oct 2021 16:00:43 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365223 Thu, 21 Oct 2021 11:07:12 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365201 Mon, 11 Oct 2021 18:45:06 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365200 Mon, 11 Oct 2021 13:15:53 +0700 แก้ไขคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365198 Mon, 11 Oct 2021 11:33:07 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365183 Thu, 07 Oct 2021 16:17:43 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365144 Thu, 30 Sep 2021 14:30:29 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365135 Wed, 22 Sep 2021 16:23:43 +0700 ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365134 Wed, 22 Sep 2021 15:50:06 +0700 ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365133 Wed, 22 Sep 2021 16:09:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365129 Mon, 20 Sep 2021 15:51:32 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้าน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365116 Tue, 28 Sep 2021 14:09:05 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365115 Tue, 28 Sep 2021 14:10:35 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365102 Fri, 10 Sep 2021 15:48:53 +0700 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2565ด้วยวิธีประกวดราคา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365093 Thu, 09 Sep 2021 14:18:19 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365081 Tue, 28 Sep 2021 14:07:46 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ฯประจำปีงบประมาณ 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365060 Fri, 03 Sep 2021 11:10:12 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365047 Wed, 01 Sep 2021 19:01:43 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365046 Tue, 28 Sep 2021 13:59:01 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365045 Wed, 01 Sep 2021 15:08:09 +0700 ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365044 Wed, 01 Sep 2021 15:01:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365034 Tue, 31 Aug 2021 13:34:32 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365033 Tue, 31 Aug 2021 13:32:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งคนงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365032 Tue, 31 Aug 2021 13:28:32 +0700 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365029 Tue, 31 Aug 2021 10:59:12 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365028 Tue, 31 Aug 2021 10:53:56 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365016 Fri, 27 Aug 2021 16:04:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365000 Wed, 25 Aug 2021 15:27:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364999 Wed, 25 Aug 2021 15:25:15 +0700 แก้ไขคุณสมบัติการรับสมัครตำแหน่งพนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364994 Mon, 23 Aug 2021 16:22:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364993 Mon, 23 Aug 2021 16:24:21 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364971 Fri, 20 Aug 2021 15:47:20 +0700 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364970 Mon, 06 Sep 2021 11:45:51 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364965 Wed, 18 Aug 2021 13:54:49 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364951 Wed, 18 Aug 2021 13:46:24 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364947 Tue, 10 Aug 2021 19:47:29 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งคนงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364946 Mon, 23 Aug 2021 16:25:01 +0700 รับสมัครงานหลายอัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364922 Tue, 03 Aug 2021 20:19:33 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364876 Mon, 19 Jul 2021 16:06:21 +0700 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364756 Mon, 05 Jul 2021 19:02:21 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364717 Wed, 23 Jun 2021 15:55:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบตำแหน่ง พนักงานซักฟอก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364708 Tue, 22 Jun 2021 10:20:00 +0700