iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368069 Fri, 03 Feb 2023 16:09:40 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368046 Fri, 27 Jan 2023 11:06:55 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368045 Fri, 27 Jan 2023 11:06:53 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368038 Mon, 23 Jan 2023 08:27:58 +0700 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดและสารน้ำในร่างกายอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 23 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368029 Wed, 18 Jan 2023 16:14:23 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368020 Tue, 10 Jan 2023 15:51:11 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368019 Tue, 10 Jan 2023 15:49:19 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน ๖ ตำแหน่ง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367983 Tue, 27 Dec 2022 08:31:50 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน ๖ ตำแหน่ง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367962 Mon, 19 Dec 2022 14:03:01 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการเช่าเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดเเละสารน้ำในร่างกายอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367959 Thu, 15 Dec 2022 13:32:36 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ BMS IPD Paperless ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367879 Fri, 25 Nov 2022 10:59:20 +0700 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367842 Tue, 15 Nov 2022 14:32:59 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367626 Thu, 29 Sep 2022 09:57:43 +0700 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367602 Wed, 21 Sep 2022 14:23:55 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367593 Mon, 19 Sep 2022 17:00:49 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเก็บขนเเละกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367555 Fri, 09 Sep 2022 14:15:05 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเคส) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) รายเคส http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367525 Mon, 05 Sep 2022 16:35:14 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367524 Mon, 05 Sep 2022 16:34:05 +0700 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367493 Wed, 31 Aug 2022 16:20:09 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำปี 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367475 Tue, 30 Aug 2022 13:35:40 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367264 Mon, 25 Jul 2022 16:56:23 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367263 Mon, 25 Jul 2022 16:51:15 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367169 Mon, 04 Jul 2022 18:55:40 +0700 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366531 Wed, 14 Sep 2022 09:14:34 +0700 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366530 Thu, 31 Mar 2022 15:09:55 +0700 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366529 Thu, 31 Mar 2022 15:07:40 +0700 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366528 Wed, 14 Sep 2022 09:21:24 +0700 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366527 Thu, 31 Mar 2022 15:02:28 +0700 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366526 Thu, 31 Mar 2022 15:00:23 +0700 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366525 Wed, 14 Sep 2022 09:47:27 +0700 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366524 Thu, 31 Mar 2022 14:55:50 +0700 MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366523 Thu, 31 Mar 2022 14:53:19 +0700 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366522 Wed, 14 Sep 2022 09:52:02 +0700 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366521 Wed, 14 Sep 2022 13:33:08 +0700 MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366520 Thu, 31 Mar 2022 14:43:08 +0700 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366519 Wed, 14 Sep 2022 13:40:39 +0700 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366518 Thu, 31 Mar 2022 14:38:39 +0700 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366517 Thu, 31 Mar 2022 14:36:18 +0700 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366516 Wed, 29 Jun 2022 14:43:57 +0700 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366515 Thu, 31 Mar 2022 14:30:42 +0700 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366514 Thu, 31 Mar 2022 14:27:39 +0700 ประกาศนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365620 Sat, 15 Jan 2022 17:26:13 +0700 MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365553 Thu, 22 Dec 2022 09:14:27 +0700 MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365551 Fri, 16 Dec 2022 11:20:31 +0700 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365550 Fri, 23 Dec 2022 15:00:22 +0700 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365549 Wed, 21 Dec 2022 14:41:28 +0700 MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42365457 Fri, 16 Dec 2022 10:54:19 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42350119 Fri, 10 Aug 2018 11:47:02 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42350048 Wed, 08 Aug 2018 16:47:56 +0700 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42341772 Mon, 06 Aug 2018 19:00:27 +0700