iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเคส) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368843 Thu, 07 Dec 2023 16:14:52 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368842 Thu, 07 Dec 2023 16:08:51 +0700 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368840 Fri, 01 Dec 2023 15:26:41 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368839 Fri, 01 Dec 2023 13:45:52 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368832 Mon, 27 Nov 2023 14:53:38 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368830 Thu, 23 Nov 2023 10:14:01 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368814 Fri, 17 Nov 2023 11:43:34 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนปฎิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368813 Thu, 16 Nov 2023 16:15:26 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368806 Wed, 15 Nov 2023 14:47:10 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368805 Tue, 14 Nov 2023 15:46:15 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368804 Tue, 14 Nov 2023 15:45:12 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368788 Tue, 07 Nov 2023 16:23:25 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368787 Tue, 07 Nov 2023 16:22:36 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368786 Tue, 07 Nov 2023 16:20:42 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบทางไกล เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 9 เเห่งกับโรงพยาบาลอำเภอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368785 Tue, 07 Nov 2023 16:11:20 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368775 Fri, 27 Oct 2023 15:23:26 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) เเละเครื่องอ่านเเละเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์ (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368774 Fri, 27 Oct 2023 15:21:07 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368767 Tue, 24 Oct 2023 13:40:05 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368758 Fri, 20 Oct 2023 10:33:59 +0700 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาทางไกล เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 เเห่งกับโรงพยาบาล อำเภอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368756 Thu, 19 Oct 2023 16:41:59 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368755 Wed, 18 Oct 2023 09:56:15 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368739 Thu, 12 Oct 2023 16:22:15 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368738 Thu, 12 Oct 2023 16:19:40 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368727 Tue, 10 Oct 2023 11:30:28 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368721 Tue, 03 Oct 2023 16:13:05 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368720 Tue, 03 Oct 2023 13:19:37 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368719 Mon, 02 Oct 2023 15:56:16 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368715 Fri, 29 Sep 2023 17:53:58 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368714 Fri, 29 Sep 2023 17:52:16 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368713 Fri, 29 Sep 2023 17:51:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368712 Fri, 29 Sep 2023 17:50:04 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368711 Fri, 29 Sep 2023 17:49:04 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368698 Wed, 20 Sep 2023 09:52:55 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368681 Mon, 18 Sep 2023 16:19:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368680 Mon, 18 Sep 2023 16:18:23 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368679 Mon, 18 Sep 2023 16:17:20 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368648 Mon, 11 Sep 2023 16:08:57 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368646 Mon, 11 Sep 2023 10:38:03 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368645 Mon, 11 Sep 2023 10:37:02 +0700 ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368644 Mon, 11 Sep 2023 10:36:15 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368628 Wed, 30 Aug 2023 08:53:16 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368620 Tue, 29 Aug 2023 09:35:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อลิฟต์โดยสารเเบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้้ง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368610 Thu, 24 Aug 2023 10:11:18 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ 2) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368599 Fri, 18 Aug 2023 11:17:09 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368581 Mon, 07 Aug 2023 16:24:21 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368580 Mon, 07 Aug 2023 16:22:44 +0700 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารเเบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368564 Thu, 27 Jul 2023 14:06:13 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368559 Fri, 21 Jul 2023 14:01:33 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368557 Thu, 20 Jul 2023 10:27:59 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368549 Tue, 18 Jul 2023 08:26:51 +0700