iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364442 Tue, 20 Apr 2021 17:17:41 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364440 Fri, 16 Apr 2021 20:16:42 +0700 ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364438 Fri, 16 Apr 2021 10:34:21 +0700 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364416 Thu, 08 Apr 2021 11:24:51 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร รพ.สต. บ้านเหนือคลอง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364414 Wed, 07 Apr 2021 17:33:29 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364413 Wed, 07 Apr 2021 15:52:09 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364386 Wed, 31 Mar 2021 09:41:55 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364327 Mon, 22 Mar 2021 11:33:15 +0700 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้วโดยการขายทอดตลาด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364301 Mon, 15 Mar 2021 14:02:49 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างฟอกไต ครั้งที่ 2 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364289 Thu, 11 Mar 2021 14:27:43 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364200 Tue, 02 Mar 2021 10:07:19 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364199 Tue, 02 Mar 2021 09:49:48 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364142 Fri, 19 Feb 2021 14:07:05 +0700 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและลานคอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 872 ตารางเมตร รพ.สต. ห้วยกรวด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364137 Thu, 18 Feb 2021 20:28:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364136 Thu, 18 Feb 2021 20:20:47 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364043 Wed, 31 Mar 2021 09:44:21 +0700 ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364042 Wed, 31 Mar 2021 09:44:52 +0700 EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42364030 Wed, 17 Feb 2021 15:37:19 +0700 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363973 Wed, 31 Mar 2021 09:45:20 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างปรับปรุงกันสาดหลังคาคลังยาและเวชภัณฑ์ขนาด 3.5 ม. x 57 ม. พื้นที่ 199.50 ตร.ม. http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363965 Thu, 28 Jan 2021 20:31:13 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ขนาด 17 ม. x 25 ม. พื้นที่ 425 ตร.ม. http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363964 Thu, 28 Jan 2021 20:21:31 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363961 Thu, 28 Jan 2021 16:22:20 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363887 Fri, 15 Jan 2021 16:12:26 +0700 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363760 Thu, 24 Dec 2020 19:44:39 +0700 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363660 Fri, 11 Dec 2020 11:11:01 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42363586 Mon, 30 Nov 2020 20:00:00 +0700 EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358629 Thu, 04 Mar 2021 20:15:25 +0700 EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358628 Tue, 23 Feb 2021 10:47:36 +0700 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358627 Tue, 23 Feb 2021 10:24:09 +0700 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358626 Fri, 05 Feb 2021 17:55:29 +0700 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358625 Tue, 02 Mar 2021 18:18:42 +0700 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358624 Wed, 17 Feb 2021 15:42:48 +0700 EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358623 Wed, 17 Feb 2021 15:31:55 +0700 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358622 Tue, 02 Mar 2021 17:59:52 +0700 EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358621 Fri, 05 Mar 2021 18:08:29 +0700 EB11หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358620 Fri, 05 Mar 2021 16:58:26 +0700 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358619 Fri, 05 Mar 2021 15:41:29 +0700 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358618 Wed, 17 Feb 2021 15:26:45 +0700 EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358617 Thu, 24 Dec 2020 10:26:20 +0700 EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้น ๆ ) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358616 Mon, 08 Mar 2021 09:36:56 +0700 EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358615 Wed, 17 Feb 2021 11:30:11 +0700 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358578 Fri, 05 Mar 2021 17:05:20 +0700 EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358577 Fri, 05 Mar 2021 19:33:15 +0700 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358576 Wed, 17 Feb 2021 13:46:33 +0700 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42358574 Thu, 22 Apr 2021 13:36:41 +0700 ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357837 Fri, 20 Dec 2019 09:23:26 +0700 EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357706 Thu, 04 Mar 2021 19:50:12 +0700 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่องส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357666 Wed, 17 Feb 2021 13:55:19 +0700 EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357665 Tue, 08 Dec 2020 16:02:17 +0700 EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42357664 Tue, 08 Dec 2020 15:49:42 +0700