iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักประจำห้องยา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368362 Thu, 25 May 2023 16:47:29 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพักขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368336 Fri, 19 May 2023 15:04:37 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368334 Fri, 19 May 2023 11:47:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368333 Fri, 19 May 2023 11:17:07 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368320 Mon, 15 May 2023 11:33:17 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368319 Mon, 15 May 2023 11:32:18 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368318 Mon, 15 May 2023 11:31:20 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนพักขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368307 Mon, 15 May 2023 13:03:06 +0700 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารเเบบมีห้องเครื่อง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368295 Mon, 08 May 2023 15:06:30 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368290 Wed, 03 May 2023 14:52:03 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเยี่ยมบ้าน(ปวส.) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368289 Wed, 03 May 2023 14:51:12 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368288 Wed, 03 May 2023 14:50:12 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368265 Wed, 26 Apr 2023 15:35:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเยี่ยมบ้าน(ปวส.) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368260 Mon, 24 Apr 2023 16:12:31 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368259 Mon, 24 Apr 2023 16:11:34 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368256 Fri, 21 Apr 2023 15:09:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368253 Wed, 19 Apr 2023 10:13:02 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368252 Wed, 19 Apr 2023 10:11:13 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเยี่ยมบ้าน(ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368248 Tue, 11 Apr 2023 09:17:07 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368247 Tue, 11 Apr 2023 09:15:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต รวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368193 Tue, 28 Mar 2023 09:44:36 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างลิฟท์โดยสารเเบบมีห้องเครื่อง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368192 Tue, 28 Mar 2023 09:31:19 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เเบบดับเบิ้ลเเคบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368190 Mon, 27 Mar 2023 16:18:59 +0700 ชมรมจริยธรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368181 Fri, 24 Mar 2023 16:06:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368175 Wed, 19 Apr 2023 10:07:11 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์วิกฤต รวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368159 Wed, 19 Apr 2023 10:07:47 +0700 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368156 Wed, 19 Apr 2023 10:09:09 +0700 ขออนุญาตนำเเผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้นเว็บไซต์เเละปิดประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368150 Tue, 07 Mar 2023 16:28:15 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368096 Mon, 13 Feb 2023 08:50:38 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ติดตั้งระบบบริหารคลังสินค้า http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368093 Fri, 10 Feb 2023 16:05:10 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต รวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368073 Mon, 06 Feb 2023 11:12:56 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368072 Mon, 06 Feb 2023 11:06:15 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368069 Fri, 03 Feb 2023 16:09:40 +0700 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดและสารน้ำในร่างกายอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 23 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368029 Wed, 18 Jan 2023 16:14:23 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการเช่าเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดเเละสารน้ำในร่างกายอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367959 Thu, 15 Dec 2022 13:32:36 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ BMS IPD Paperless ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367879 Fri, 25 Nov 2022 10:59:20 +0700 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367842 Tue, 15 Nov 2022 14:32:59 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367626 Thu, 29 Sep 2022 09:57:43 +0700 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367602 Wed, 21 Sep 2022 14:23:55 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367593 Mon, 19 Sep 2022 17:00:49 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเก็บขนเเละกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367555 Fri, 09 Sep 2022 14:15:05 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำปี 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367475 Tue, 30 Aug 2022 13:35:40 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367264 Mon, 25 Jul 2022 16:56:23 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367263 Mon, 25 Jul 2022 16:51:15 +0700 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42367169 Mon, 04 Jul 2022 18:55:40 +0700 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366531 Tue, 28 Mar 2023 13:19:53 +0700 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366530 Tue, 28 Mar 2023 12:50:30 +0700 MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366529 Mon, 27 Mar 2023 11:28:24 +0700 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366528 Sat, 25 Mar 2023 16:30:12 +0700 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42366527 Wed, 29 Mar 2023 12:18:46 +0700