iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373203 Fri, 24 May 2024 16:13:38 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373187 Tue, 21 May 2024 09:49:47 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวิดีทัศน์เเบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373181 Mon, 20 May 2024 10:36:04 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373154 Thu, 09 May 2024 14:11:58 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373151 Wed, 08 May 2024 13:14:04 +0700 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวิดีทัศน์ เเบบคมชัด http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373146 Tue, 07 May 2024 13:38:47 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373136 Wed, 01 May 2024 15:39:18 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373134 Tue, 30 Apr 2024 14:40:48 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเหนือคลอง และรพ.สต.ทุ่งหลวง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373133 Tue, 30 Apr 2024 08:23:14 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.ทุ่งหลวง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373118 Fri, 19 Apr 2024 16:05:15 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373107 Wed, 17 Apr 2024 09:48:56 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373106 Wed, 17 Apr 2024 09:48:17 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.ทุ่งหลวง http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373101 Thu, 11 Apr 2024 13:34:34 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373100 Wed, 10 Apr 2024 16:38:14 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373093 Fri, 05 Apr 2024 13:01:32 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373091 Thu, 04 Apr 2024 16:25:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373090 Wed, 03 Apr 2024 16:05:51 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373067 Fri, 29 Mar 2024 09:51:20 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เเบบดับเบิ้ลเเคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373055 Thu, 28 Mar 2024 16:02:31 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373025 Mon, 25 Mar 2024 10:11:27 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42373024 Mon, 25 Mar 2024 09:40:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372998 Thu, 21 Mar 2024 15:45:56 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372995 Thu, 21 Mar 2024 10:22:16 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยพื้นที่ใช้สอย ๑๘๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372984 Mon, 18 Mar 2024 15:48:54 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงซักฟอกพร้อมทางลาด พื้นที่ใช้สอย ๑๖๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372983 Mon, 18 Mar 2024 15:46:13 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372979 Mon, 18 Mar 2024 11:24:49 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372978 Mon, 18 Mar 2024 11:24:07 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372977 Fri, 15 Mar 2024 14:44:23 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372976 Fri, 15 Mar 2024 14:43:32 +0700 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2567 http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372973 Wed, 13 Mar 2024 08:26:17 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372971 Mon, 11 Mar 2024 16:14:38 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372970 Mon, 11 Mar 2024 16:13:40 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372969 Wed, 06 Mar 2024 14:55:49 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลินิคสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยพื้นที่ใช้สอย ๑๘๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372968 Wed, 06 Mar 2024 11:26:04 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง พนักงานเปล http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372967 Wed, 06 Mar 2024 10:59:50 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372966 Wed, 06 Mar 2024 10:06:53 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372965 Wed, 06 Mar 2024 10:05:53 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372964 Wed, 06 Mar 2024 10:04:55 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372962 Mon, 04 Mar 2024 15:05:26 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงซักฟอกพร้อมทางลาด พื้นที่ใช้สอยบ ๑๖๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372961 Mon, 04 Mar 2024 14:03:52 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372953 Fri, 01 Mar 2024 09:46:32 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๓ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372950 Wed, 28 Feb 2024 10:47:40 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372949 Tue, 27 Feb 2024 13:21:32 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372948 Tue, 27 Feb 2024 13:20:12 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372945 Fri, 23 Feb 2024 11:03:54 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372944 Fri, 23 Feb 2024 08:32:47 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372943 Fri, 23 Feb 2024 08:31:55 +0700 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงซักฟอกพร้อมทางลาด จำนวน ๑ งาน http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372942 Thu, 22 Feb 2024 13:57:34 +0700 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารคลินิคสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย พื้นที่ใช้สอย 184 ตารางเมตร http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42372941 Thu, 22 Feb 2024 13:47:09 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=3&art=42368993 Fri, 16 Feb 2024 17:14:39 +0700