สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทยฺ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่๒)

1. เอกสารประกาศ

2. เอกสารประกวด

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  - ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal scan

  - หมวกคลุมศีรษะ  (Cap Disposable)

  - หน้ากากพลาสติกใส  (Face Sheiled) จำนวน 1,500 ชิ้น

  - ชุดกราวน์ จำนวน 4,500 ชุด

  - ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ

  - ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ขนาดบรรจุ  450 ml

  - เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70_ ผสมอโลเวรา

  - เครื่องพ่น  ULV  แบบสะพายหลัง ขนาด 10 ลิตร

  - เครื่องพ่น  ULV  แบบพกพา  ขนาด 1 ลิตร

view