สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา

view