สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

                         ประกาศ       

        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

                 - - - - - - - - - - - -                                

เรื่อง   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกอบประกาศ <<คลิ๊ก>>


view