สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

   - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

   - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

   - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

   - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

   - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

   - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

   - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564view