สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563


print Screen

view