สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

<EB19> หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

- บันทึกข้อความ รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

- รายงานการสุ่งตรวจทานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

view