สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

<EB5> หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาติดำเนินการประชุมจัดทำโครงการ "การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ Mammogram"

- หนังสือขอเชิญประชุม

- บันทึกข้อความ รายงานผลการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

- รายนาม,ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุม

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล

view