สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

<EB25> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ขออนุญาติเผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบและการติดตามอย่างต่อเนื่อง

- ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบ

- รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและการติดตามอย่างต่อเนื่อง

view