สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

<EB24> หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน

view