สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

<EB23> หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ

- รายงานการจัดทำโครงการและจ้างแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในปี 2562

- หนังสือขอจ้างแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในปี 2562

- คำสั่งเครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงสระ 

view