สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

<EB20> หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเผยแพร่บนเว็บไซต์

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

view