สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

                        ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  รายวัน

ดังนี้

1.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา  

2.  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  1 อัตรา

3.  ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก  1 อัตรา

4.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวด   2 อัตรา

<<รายละเอียด คลิ๊ก>>

view