สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

                            ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  รายวัน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา  <<รายละเอียด คลิ๊ก>>

view