สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

< EB4 >

 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

     - รายงานแบบสรุปในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

     - รายงานแบบสรุปในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

     รายงานแบบสรุปในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

     รายงานแบบสรุปในรอบเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

     - รายงานแบบสรุปในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

    - รายงานแบบสรุปในรอบเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

    - รายงานแบบสรุปในรอบเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายงานแบบสรุปในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายงานแบบสรุปในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายงานแบบสรุปในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 

     - ประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

     

view