สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

                                ประกาศ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง  5 หัวตรวจ    

โดย  มีรายละเอียด  ดังนี้

          1. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี    

          2. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจ

          3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          4. เอกสารโครงการ

view